Samenwerking Provincie

Om de leegstand binnen de provincie Zeeland tegen te gaan, hebben gemeente Middelburg en gemeente Vlissingen de samenwerking met de provincie gezocht. Hierdoor is er door de provincie een subsiedie voor Makelpunt Walcheren verstrekt.